Vaccinaties

Waarom vaccineren?

Er komen nog steeds ziektes voor, waarvoor geen goede behandeling is. Deze ziektes, veroorzaakt door virussen, zijn wel erg besmettelijk en kunnen ook levensbedreigend zijn. Vaccinaties beschermd uw kat tegen deze ziekten. En als meer katten gevaccineerd zijn, is de kans kleiner dat virussen zich kunnen verspreiden in een bepaald gebied.

Wat is een vaccin?

Een vaccin is een aangepaste of verzwakte ziektekiem, die via een injectie toegediend wordt. De kat wordt hier niet ziek van , maar het lichaam gaat wel antistoffen (afweerstoffen) aanmaken die de ziektekiem onschadelijk maken. Deze antistoffen blijven voor een bepaalde periode werkzaam: afhankelijk van de entstof kan dat een aantal jaren, een jaar of een aantal maanden zijn. Het is daarom belangrijk om vaccinaties op tijd te herhalen, anders is uw kat niet meer beschermd!

Voor katten zijn er vaccins tegen kattenziekte, niesziekte, bordetella, rabiës, FIP en FeLV.

Kittens moeten gevaccineerd worden bij een leeftijd van 9 en 12 weken, daarna jaarlijks. Het standaard vaccinatieprogramma bestaat uit: een jaarlijkse vaccinatie tegen het niesziekte-complex en één maal per 3 jaar een vaccinatie tegen de kattenziekte.

Kattenziekte

Kattenziekte (panleucopenie) is een zeer besmettelijke virusziekte die overal ter wereld voorkomt. De ziekte heeft vaak een dodelijke afloop. Het virus is zeer sterk en blijft nog lang) buiten het lichaam van de kat besmettelijk. Ook mensen kunnen door contact met een zieke kat het virus overdragen op gezonde katten. Het virus tast verschillende organen aan, waaronder het beenmerg. Hierdoor daalt de weerstand van de kat en kunnen andere ziektes gemakkelijk optreden. Zo wordt de toch al zieke kat nog zieker en sterft vaak. De eerste symptomen zijn: braken, diarree en hoge koorts. Om kattenziekte te voorkomen moet de kat eens per 3 jaar tegen kattenziekte ingeënt worden.

Niesziekte complex

Niesziekte complex is een verzamelnaam voor drie ziektes die heel erg veel op elkaar lijken en vaak ook samen voorkomen. De boosdoeners zijn twee virussen (een herpesvirus en een calicivirus) en een bacterie (Bordetella Bronchiseptica). In de vaccinatie zitten de virale verwekkers. De bacterie is de enige ziekteverwekker die met antibiotica behandeld kan worden. In het beginstadium zijn met name de voorste luchtwegen (neus, keelgebied) aangetast maar na verloop van tijd  kunnen ook de luchtpijp en de longen (longontsteking) mee doen. In ernstige gevallen kunnen katten hieraan overlijden.

Bij deze niesziekte is het niet mogelijk om met inenting helemaal te voorkomen dat het dier ziek wordt, maar de weerstand van uw kat is een stuk hoger, waardoor de symptomen minder ernstig zullen zijn. Wij adviseren u om uw kat(ten) jaarlijks tegen niesziekte te laten enten.

Bordetella

Sommige pensions vereisen dat uw kat ook wordt gevaccineerd tegen de Bordetella bacterie. Ook deze enting is bij ons verkrijgbaar.

Hondsdolheid (Rabies)

Hoewel de naam anders doet vermoeden, kunnen katten net als alle warmbloedige dieren besmet worden met het hondsdolheidvirus. In Nederland komt hondsdolheid vrijwel niet voor, de kans dat uw kat hier met hondsdolheid besmet wordt is bijna nul. Echter als u met uw kat naar het buitenland reist is het net als voor honden verplicht dat de kat ingeënt wordt tegen hondsdolheid.

Uw kat dient minimaal 3 weken voor vertrek naar het buitenland ingeënt te worden tegen hondsdolheid.

Het is goed om voordat u uw kat meeneemt naar het buitenland na te gaan wat de invoereisen van het land van uw bestemming zijn. Controleer dit ruim op tijd, want soms nemen de voorbereidingen lange tijd in beslag.

kat behandeling vaccinatie

FIP

FIP staat voor Feline Infectieuze Peritonitis. Het is een zeer agressieve mutatie van een veel voorkomend onschuldig maagdarm (Corona) virus. Bijna 80-90 procent van de katten is wel eens in contact gekomen met dit Corona virus en heeft daarvan milde diarree klachten. Bijna alle katten in Nederland hebben dus anti-lichamen ontwikkeld tegen dit virus. Jammer genoeg zijn deze anti-lichamen in het bloed niet te onderscheiden van anti-lichamen tegen het gemuteerde virus en zijn dus voor het stellen van de diagnose onbetrouwbaar.

Bij enkele katten muteert het Corona virus en kan de ziekte FIP zich ontwikkelen. We zien de ziekteverschijnselen van FIP met name bij zeer jonge dieren en dieren ouder dan 10 jaar. Dit komt omdat het wel of niet ontwikkelen van de ziekte zeer waarschijnlijk samenhangt met het afweersysteem van het dier. Indien het afweersysteem minder goed werkt (jong, oud, andere virusziektes) is er meer kans op het ontwikkelen van FIP.

De ziekte kan zich op twee manieren presenteren: in de natte en in de droge vorm.

  • De natte vorm: dit is een acute vorm waarbij door lekkage van kleine vaatjes in borst- en buikholte dradentrekkend vocht kan ophopen. Deze katten hebben vaak koorts, zijn erg ziek en hebben het benauwd.
  • De droge vorm: deze vorm heeft een meer chronisch verloop waarbij ontstekingen in verschillende organen ontstaan. Meestal in de lever, de nieren, de ogen en de hersenen. Deze ziekte kan zich dus op zeer veel verschillende manieren presenteren, afhankelijk van welke organen zijn aangetast.

Behandeling

Voor FIP bestaat geen goede therapie. Een behandeling is mogelijk met anti-virale middelen maar op dit moment is de werking daarvan nog onvoldoende bewezen. Sinds 1993 bestaat er een vaccin tegen deze ziekte maar de resultaten zijn erg wisselend. Er zijn zelfs gevallen waarbij katten na de enting juist FIP ontwikkelden. Daarom raden wij aan uw kat hiertegen niet te vaccineren. Er wordt op dit moment veel onderzoek gedaan naar deze ziekte, met name omdat het ook zeer lastig is om de diagnose met zekerheid te stellen bij het levende dier!

Wat kunt u doen om FIP te voorkomen: preventieve maatregelen om te voorkomen dat uw kat met het Corona-virus besmet wordt:

Poes

  • goede hygienische maatregelen, met name rondom de kattenbak!
  • Introduceer geen nieuwe dieren in een groep katten.
  • Houdt geen grote groepen katten in een te kleine ruimte.
  • Zorg voor voldoende goed voer, vers water en frisse lucht.
  • Maak bakken regelmatig goed schoon.
  • Probeer stress zoveel mogelijk te vermijden, omdat dit het immuunsysteem nadelig beïnvloedt

Feline Leukemie Virus (FeLV)

FeLV is een virus ziekte met een vaak dodelijke afloop. Het virus kan leukemie (kanker van de witte bloedlichaampjes) veroorzaken. Door deze vorm van kanker wordt het afweersysteem van de kat aangetast. Daardoor kunnen andere infecties  optreden, waar de kat normaliter goed van zou moeten genezen. Maar door FeLV kan dit leiden tot een zeer ernstige ziekte met mogelijk sterfte als gevolg.

Het virus is aanwezig in het speeksel van besmette katten en wordt overgedragen door likken of bijtwonden. Besmetting komt vooral voor door LANGDURIG CONTACT. Niet alle katten worden ook daadwerkelijk ziek; sommige gezonde katten overwinnen het virus en raken het weer kwijt.

Na besmetting zal een kat niet direct ziek zijn maar wel al virus uitscheiden! De bestrijding van deze ziekte berust dan ook op het opsporen van deze ‘dragers’. Het is mogelijk in het bloed de ziekte aan te tonen door middel van een snel-test. Deze kan op de praktijk worden uitgevoerd en heeft een zeer hoge betrouwbaarheid.

Er bestaat een vaccinatie tegen FeLV; deze is echter niet 100% beschermend en gevaccineerde katten kunnen nog steeds ziek worden. Deze enting wordt door ons dan ook niet standaard aangeraden; alleen in risicogebieden en situaties waar een bekend FeLV positieve kat in contact kan komen met uw kat kan het verstandig zijn uw kat te enten.

Neem contact op

Heeft u vragen over Vaccinaties, of een andere vraag? Een betrokken enthousiast team, met toegewijde en ervaren dierenartsen en assistenten, levert de beste zorg voor uw gezelschapsdier.

Iedereen in Dronten, Swifterbant, Biddinghuizen, Lelystad, Kampen, IJsselmuiden en Zwolle, maar ook daar buiten is van harte welkom in onze dierenkliniek.

Neem contact met ons op