Socialisatie van het kitten

Socialisatie van het kitten gaat in verschillende fases; we noemen dat de socialisatie fases:

0-14 dagen:

In de eerste twee weken slapen en eten kittens voornamelijk. Rond de tiende dag gaan de gehoorgang en de oogjes langzaam open en bij 3 weken kunnen ze volledig zien en horen.

2-3 weken: Dit is de overgangsperiode

Kittens worden minder afhankelijk van de moeder en kunnen al beginnen kittenbrokjes te eten.

3-7 weken: 1e Socialisatie periode

In deze periode is het goed wanneer kittens veel geaaid en geknuffeld worden om zo aan mensen te wennen en minder schuw te worden. Omgang met andere dieren stimuleert ook het sociaal gedrag in deze fase. Het samen spelen, spinnen, begroeten en elkaar verzorgen wordt ze vooral door de moeder geleerd, evenals het prooivangen.

8-16 weken: 2e Socialisatieperiode

Herhalen van wat er in de laatste 4 weken is geleerd is belangrijk en het is goed uw kitten van jongs af aan vertrouwd te maken met zaken waarmee ze in haar omgeving te maken krijgt. Zoals bijvoorbeeld: andere dieren en vreemde mensen, apparaten en geluiden, borstelen, pil geven, reizen in de auto en het verblijven in een reismandje. U zult merken dat kittens in deze fase graag willen spelen; dat is goed en zeer functioneel.

Socialisatie van het kitten: Spelen

Spel is heel belangrijk voor kittens, er zijn verschillende spelvormen:

*Sociaal spel

Vanaf de leeftijd van 4 weken zult u zien dat kitten beginnen te spelen met hun moeder en met elkaar in groepjes. Daarna wordt het meer een één op één graaien naar en stoeien met elkaar. Het is zeker aan te bevelen dat u ook met het kitten speelt en wanneer het spel te wild wordt dat u dan het spelen stopt. Het kitten kan natuurlijk ook alleen met speeltjes spelen. Dit alles bevordert de sociale omgang met mensen en andere dieren.

*Spel met voorwerpen

Op de leeftijd van 6-18 weken speelt het kitten graag met voorwerpen, waarbij afwisseling en uitdaging aan te bevelen is. Houd ongewenste voorwerpen uit het vizier van het kitten.

*Coördinatiespel

Hier moet u vooral denken aan klimmen, ergens op- en afspringen, achter elkaar aan rennen. Bij deze activiteiten worden vooral het evenwicht en de coördinatie getraind.

Kattentaal

Katten communiceren voornamelijk via lichaamstaal naar elkaar en naar mensen

Daarom is begrip van de verschillende houdingen erg belangrijk

Niet alleen lichaamstaal is belangrijk in de communicatie, maar ook geuren. Met geur wordt het territorium afgebakend door middel van urine en ontlasting.

Katten hebben een ongelooflijk goed gehoor en reageren op een breed scala aan geluiden. Wanneer de kat behoefte heeft aan hulp of menselijk contact, gaat ze spinnen. Dit doet ze ook wanneer ze wil ontspannen.

Opvoeding

Katten zijn zeer leergierig. Ze reageren vooral op stemgeluiden, waarbij lage stemgeluiden bestraffend zijn en hoge stemgeluiden belonend. Wanneer ongewenst gedrag voortvloeit uit angst, stel dan de kat gerust en ga niet bestraffen.

Wanneer de kat gewenst gedrag vertoont, beloon haar dan direct binnen 10 seconden. Dan leert de kat de relatie leggen tussen gedrag en beloning. Ook straffen moet binnen 10 seconden plaatsvinden om een leereffect te genereren. Blijf dit vooral consequent doen.

Socialisatie van het kitten: De kat in huis

Een kat is niet alleen in maar vaak ook om het huis. Toch is er een trend om katten steeds meer in huis te houden, waar de leefomgeving weinig uitdaging kent voor de kat en ze zich snel kan gaan vervelen. Dit tast het welzijn van de kat aan en leidt tot stress.

De leefomgeving van de kat kan verrijkt worden door:

  • Speelmogelijkheden.
  • Klimmogelijkheden.
  • Verstopplek(ken) creëren.
  • Wisselen van speeltjes.
  • Evt. een kattenkamer of kattenren.

Het is fijn voor de kat wanneer er zowel lage als hoge ligplaatsen zijn; een krabpaal met meerdere etages waarin ze kan klimmen, spelen, slapen en krabben.

Er is een enorm scala aan speeltjes te koop, mogelijk met geluid en beweging. Wilt u uw kat echt actief houden, denk dan eens aan speelballetjes waar u de kittenbrokjes in kunt verstoppen. Dit geeft onwijs veel plezier!

Ook u kunt bijdragen aan het welzijn van uw kat door regelmatig aandacht te geven en met uw huisdier te spelen en te knuffelen. Hier vaart uw kat wel bij.

Een kat heeft bij uitstek ook behoefte aan rust. Een rustige veilige plek voor de kattenbak, waar de kat niet gestoord wordt, voorkomt veel stress. Ook eten en drinken doet de kat bij voorkeur op een rustige plaats in huis.

Extra aandacht wordt gevraagd voor planten en bloemen, die nog wel eens giftig kunnen zijn voor uw kitten.

Geef uw kat de tijd en ruimte om te wennen wanneer er “vreemden” in huis komen. Dit geldt zowel voor vreemde dieren als mensen.

Buitenkat

Buiten heeft de kat een hele andere leefomgeving met veel ruimte, lichaamsbeweging en afleiding, eveneens van andere dieren. Het natuurlijke gedrag komt tot uiting in het jagen.

Het buiten zijn heeft niet alleen maar voordelen; er is een grotere kans op ongelukken en het oplopen van ziektes. Eveneens kan een kat nogal wat overlast in de buurt geven of vermist raken. Vergeet u daarom de preventieve zorg niet en laat uw kat chippen.

Het chipnummer kan ook een goede toepassing zijn voor het openen van uw kattenluikje, zodat er geen ongewenst bezoek uw woning betreedt. Dit voorkomt veel stress en onzindelijkheidsproblemen in uw huis.

Chippen

Het komt nog al eens voor dat katten buiten op verkenning gaan en verdwalen. Om zowel stress bij zowel u als uw kat te voorkomen, is het verstandig uw kitten te laten chippen. Dit kunnen we al doen tegelijk bij de eerste of tweede vaccinatie.

De chip wordt per injectie onder de huid ingebracht en bestaat uit een heel klein gesloten buisje met daarin een geheugenchip met een unieke code en een spoeltje dat als antenne fungeert. Om aan de hand van deze code u als eigenaar te kunnen traceren registreren wij de code (gekoppeld aan uw gegevens) bij een nederlandse databank.

Met een chipreader kan de code worden afgelezen. Bij dieren die gevonden zijn en worden aangeboden bij een dierenarts of dierenopvang wordt altijd eerst gecontroleerd of het dier gechipt is. Blijkt dat inderdaad het geval dan worden aan de hand van de afgelezen code de contactgegevens van de eigenaar uit de databank opgevraagd.  Het voordeel van een chip boven een adreskokertje is dat de kat een chip nooit kwijt kan raken.

Chippen is niet alleen nuttig, maar ook verplicht wanneer u een verzekering voor uw kitten wilt afsluiten of met het kitten naar het buitenland reist.

Socialisatie van het kitten: een of meer katten huishouden 

Een kat is een gemakkelijk huisdier en kan prima een poos alleen zijn, maar zorg dan wel voor genoeg afleiding. Een kat en hond samen in een huis gaat goed, op voorwaarde dat ze elkaar toevertrouwd zijn. U kunt ook overwegen om 2 kittens uit hezelfde nest te nemen, dat gaat eigenlijk altijd wel goed samen. Het staat natuurlijk buiten kijf dat u voldoende tijd en aandacht geeft aan uw huisdier.

Wilt u er graag een kat bijnemen, dan kunt u het beste een kitten nemen. Dit levert het minste stress op voor de volwassen kat en de rangorde is gelijk duidelijk.

Laat katten geruime tijd aan elkaar wennen; zet en voer ze eerst op afstand van elkaar in hun eigen territorium, zorg wel dat ze elkaar kunnen zien. Wanneer het goed gaat, kan geleidelijk de afstand verkleind worden. Lukt het niet, dan begint u weer op afstand en neemt u meer tijd. Katten gaan uiteindelijk elkaar wel opzoeken.

Neem contact op

Heeft u vragen over Socialisatie van het kitten, of een andere vraag? Een betrokken enthousiast team, met toegewijde en ervaren dierenartsen en assistenten, levert de beste zorg voor uw gezelschapsdier.

Iedereen in Dronten, Swifterbant, Biddinghuizen, Lelystad, Kampen, IJsselmuiden en Zwolle, maar ook daar buiten is van harte welkom in onze dierenkliniek.

Neem contact met ons op